Flume - World Tour - September 10th, 2016 - Fillmore Miami Beach