Flume - World Tour - September 9th, 2016 - Fillmore Miami Beach